Op MySportfolio schrijf je je in voor je favoriete hardloopevenement.
Eén platform voor je inschrijving, betaling, prestaties en foto's.

On MySportfolio you can register for your favorite running event.
One platform for registration, payment, performance and pictures.

nl-NLen-US
  • Eenvoudig inschrijven en veilig betalen

  • Bouw je eigen sportfolio van al je activiteiten en prestaties

  • Alle informatie van je favoriete hardloopevenementen bij elkaar

  • Simply register and secure payment

  • Build your own Sportfolio with all your activities and achievements

  • All information of your favorite running events together

Copyright 2018 Sportboek BV |Gebruikersvoorwaarden en Privacy Reglement